Jan HJ van Staden Skrywer / Author

0
Wat is 'n skrywer en wie is Jan HJ van Staden? | How do you define 'writer' and who is Jan HJ van Staden?
Wat is n skrywer? n Skrywer is n unike Kunstenaar wat woorde neerpen wat met jou psige praat. S n skrywer is Jan HJ van Staden. Van n vroe ouderdom het sy skrywerspassie al by hom posgevat en het met die jare net van krag tot krag gegaan. Op skool al het hy geweet dat hy lief is vir lees en skryf. Wanneer die ander leerders steen en been gekla het wanneer opstelle geskryf moes word, het sy hande gejik van opgewondenheid en kon hy sy kreatiewe skryfvermo uitleef. Jan is op 6 Oktober 1969 in Pretoria, Gauteng, gebore. Op die ouderdom van 8 het hulle na Parys in die Vrystaat verhuis. Daar het hy beide sy laerskool- en horskoolloopbane voltooi.

Who is a writer? A writer is a unique word artist who talks to your spirit. Jan HJ van Staden is just such an artist. His writing passion was established at an early age and has gone from strength to strength through the years. At school he knew he loved reading and writing. When other learners complained because they had to write essays, his hands itched in anticipation of living out his creative writing abilities. Jan was born in Pretoria, Gauteng on 6 October 1969. At the age of 8 he and his family moved to Parys in the Orange Free State. There he completed both his primary and high school years.
Boeke Beskikbaar / Books Available
Die Noagvol (Print/Gedruk)
Die verhaal speel tussen 30 AD en 33 AD af. Israel is wagtend op die beloofde Messias wat die volk moet kom bevry. Die volk se verwagting is egter dat hierdie lang verwagte Messias die Romeine met geweld die see gaan injaag.
The Noah Bird (Print/Gedruk)
The story takes place between about 30 AD and 33 AD. Israel is waiting for the promised Messiah who would come and free his people. The people expect that this long-awaited Messiah will be a mighty ruler who will drive the Romans into the sea.
Wat Ander Sê / What Others Say
Dit was so opwindend en bind mens van die eerste oomblik af. Dit is heeltemal anders as wat ek verwag het. Die einde is verskriklik onverwags. Regdeur die boek was ek so bewus van God se nabyheid en ek hoop dat dit ander ook sal sen. Dit voel vir my of daar soveel storie lyne is wat nog ontwikkel kan word, soveel stories daarbinne waaroor ek nog wonder. Ek hoop dat daar dalk nog 'n boek in die toekoms sal wees!
Die onderwerp van die boek is ook so gepas vir vandag se tyd, veral die jeug - wat wonder waar hulle in pas en of daar 'n doel vir hul lewe is.
Judy Muller (Die Horskool Ben Vorster - Onderwyseres)
n Boeiende roman wat gebaseer is op Bybelse gebeure. Die kort hoofstukke word meesterlik gebruik om verskillende perspektiewe op die goedontwikkelde karakters en intriges te laat fokus. Dit gee ook n vars, maar baie diep insig oor die lewe, lyding en sterwe van Jesus en n ander insig op die belofte van die weeropstanding van gelowiges. Die wit duif die Noagvol gee telkens hoop wanneer alles donker lyk.
Isolde Fasondini (BSc Honneurs)
Die Noagvol is n fenominale boek wat die leser aangryp en op n verbeeldingsvlug neem na die tyd van Jesus. Terselfdertyd kan die leser hom- of haarself sien in die karakters. Die dele pas inmekaar soos n fyn uitgewerkte legkaart en die einde bring gelyk ontknoping en verlossing. Voorwaar die lees werd. Dankie Jan, die wreld is n beter plek met hierdie werk daarin. Die dele pas inmekaar soos n fyn uitgewerkte legkaart en die einde bring gelyk ontknoping en verlossing. Voorwaar die lees. Dankie Jan, die wreld is n beter plek met hierdie werk daarin.
Dr Johann Fourie (Leraar van Dinamus Gemeenskapskerk)
The Noah Bird is a love story with a universal message. It is a journey through the deserts of life - on roads of uncertainty and trial - which leads to an eventual destination of hope. Jan van Staden is a man with a calling.
HJ de Vos (Judge of the High Court of South Africa, Pretoria, Gauteng)
Jan van Staden is n meesterstorieverteller en die leser word reeds met die eerste sin geboei. Die spanningslyn wat volg trek die leser in die ontkoping van die intrige in, wat meebring dat die leser hierdie pakkende boek nie wil neersit nie.
Mimie de Vries (Skrywer)
Send a Message / Stuur n Boodskap
To send Jan HJ van Staden a Message, complete the the enquiry form. Id love to hear from you.

Om vir Jan HJ van Staden n boodskap te stuur, voltooi die navraagvorm. Ek sien uit om van u te hoor.